תנועה הרמונית

גוף נע בתנועה הרמונית שמשרעתה 10 ס"מ וזמן המחזור שלה 5 שניות
הגוף התחיל לנוע מהנקודה הרחוקה ביותר מנקודת שיווי משקל
א. מצא ביטוי להעתק, מהירות, ותאוצה כפונקציה של הזמן
ב. מהם העתק והמהירות בזמן t=1