תנודות

בול שמסתו   M=0.5kg נמצא על שולחן אופקי חלק ומחובר אל קצהו הימני של קביץ שקבועו   k=40N/m. אורכו הרפוי של הקפיץ הוא l=0.6m.
כח אפקי קבוע שגודלו  P=20N מתחיל לפעול על הבול כאשר הוא נמצא במנוחה בנקודה A, המרוחקת l0=0.6m מהקיר האנכי שאליו מחובר הקצה השמאלי של הקפיץ, כנראה בתרשים.
  1. מהי מהירות הגוף בעוברו בנקודה B הנמצאת במרחק d=0.25m מימין לנקודה A?
  2. בנקודה B מפסיק הכח P לפעול והגוף ממשיך לבצע תנודות אפקיות. לאיזה מרחק מינימלי מהקיר האנכי מגיע הבול במהלך תנודותיו?
  3. כמה זמן חולף מרגע הפסקת פעולת הכח P, עד הפעם הראשונה בה מגיע הגוף אל הנקודה הקרובה ביותר אל הקיר האנכי?