תנודות

גוף שמסתו m=0.5kg נמצא על משטח אופקי חלק ומחובר אל קצהו של קפיץ אופקי שקבועו k=8N/m.
קצהו השני של הקפיץ מחוברר לקיר אנכי. ברגע t=0 מעניקים לגוף מהירות התחלתית v0=0.8m/Sec בכיוון החיובי של ציר x, כאשר הגוף נמצא בנקודת שווי המשקל.
  1. מה משרעת התנודות?
  2. רשום ביטויים מפורשים עבור העתק הגוף מנקודת שווי המשקל ועבור מהירותו הרגעית כפונקציות של הזמן.
  3. רשום ביטויים מפורשים עבור האנרגיה הקינטית (Ek(t ועבור האנרגיה הפוטנציאלית האלסטית(Ep(t.
  4. הראה שסכום האנרגיות הוא גודל קבוע.
  5. בניסוי אחר אותה מערכת תלויה באופן אנכי מהתקרה. ברגע t=0, כשהגוף בנקודת שווי המשקל, מעניקים לו מהירות התחלתית v0=0.8m/Sec המכוונת אנכית מעלה (הכיוון החיובי של ציר ). חזור על סעיף ב' עבור הניסוי הנוכחי.