תנודות

מגש שמסתו 4Kg  מונח על קפיץ אנכי, שקבוע הקפיץ שלו 100N/m.
מגובה 1m נופל עליו כדור שמסתו 1Kg ומתנגש בו התנגשות פלסטית .

  1. מהי משרעת התנודות?
  2. מהו זמן המחזור של התנודות?
  3. מהו הביטוי להעתק כפונקציה של הזמן?
  4. מהו הביטוי למהירות כפונקציה של הזמן?
  5. מהי האנרגיה הכללית של התנועה ביחס לנקודת שיווי המשקל?