מולקולה דו-אטומית

נתונה מולקולה דו אטומית המורכבת משני אטומים בעלי מסה של m.
הקשר הבינאטומי התון על ידי הפוטנציאל:
    E_p=- \frac{A}{x}+\frac{B}{x^2}          

א) מהי נקודת שיווי המשקל של המולקולה?
ב) מהי המסה המצומצמת בבעיה? (ראו ע"מ 332 פרק 15 ברזניק)
ג) הראה/י כי עבור תנודות קטנות סביב נקודת שיווי המשקל, ניתן לפתח את הכוח לטור טיילור בסדר I, כך שהמולקולה תנדנד בתנועה הרמונית פשוטה.
ד) מהו זמן המחזור של התנודה?