בולם זעזועים

בולם זעזועים ברכב עשוי מקפיץ הנמצא בתוך בוכנה המלאה בשמן הידראולי. כוח החיכוך נתון ע"י \vec{F}=-\eta\cdot{\vec{V}} .
מקדם הצמיגות של השמן הוא  a^b \frac{\partial p}{\partial x}, מסת הרכב היא 0.823 טון, מקדם הקפיץ הוא k=35000 N/m. הרכב נכנס למהמורה בעומק 10cm.
א) מה תהיה ההתכווצות המכסימלית של הקפיץ?
ב) תוך כמה זמן יפסיק הרכב להתנדנד (מבחינה מעשית)?
ג) מה תדר התנודות? כמה תנודות יעשה הרכב עד לעצירתו?
ד) מצא/י את מהירות התנודות כפונקציה של הזמן.