תנודות

נתונים שני גופים אחד מעל לשני כמתואר באיור. מסת הגוף העליון היא 1.22 ק"ג, ומסת הגוף השני היא 19.25\ lbמצא/י את האמפליטודה המכסימלית בה ינוע M2 כך שהגוף העליון לא יחליק.