המחלקה לפיסיקה, אונ' בן-גוריון

שיטות מתמטיות בפיסיקה 1

שנה א' פיסיקה

מספר הקורס  203-11141
סמסטר א' תשס"ז

מרצה: רמי ברושטיין

 

·        נושאי הקורס

 

·        תקנות הקורס, חובות התלמידים

·        הרצאות

 

·        תרגילים

 

·        פתרונות

 

·        שונות

 


שעות הקורס:  יום א', 12-13, 90/326   יום ה', 11-13, 34/002

שעות התרגיל: יום א', 13-14, 90/326