קורסי שירות

מס׳ שם course-name נק״ז היקף group / website / teacher מחלקות מקבלות קדם
203-1-1233 מעבדה בפיסיקה א1 לתלמידי כימיה
Physics Laboratory A1 for Students of Chemistry
Physics Laboratory A1 for Students of Chemistry 1.5 0-0-3 2016B-10:   ריץ' דניאל
2016B-20:   ריץ'   דניאל
2016B-30:   ריץ'   דניאל
204,   20311391
203-1-1331 פיסיקה 1ג
Physics 1C
Physics 1C 4 3-2-0 2016B-10:   מאירוביץ ויקטור
2016B-20:   גנדלמן   אדוארדו
2016B-11:   מיכאילוביץ   עידו
2016B-12:   מיכאילוביץ   עידו
2016B-13:   צוק   עומר
2016B-14:   יגאל   תומר
2016B-15:   מזל   יאיר
2016B-16:   מזל   יאיר
2016B-17:   יגאל   תומר
2016B-21:   מוליאן   יאיר
2016B-22:   מוליאן   יאיר
205,  206,  202,   20119141, 20119811, 20119431, 20119431, 20119141, 20119141
203-1-1341 מבוא למכניקה לכימאים
Introuction To Mechanics for Chemistry students
Introuction To Mechanics for Chemistry students 2 0-0-0 2017A-10:     204,  
203-1-1361 פיסיקה 1ב מוגבר
Physics 1B enhanced
Physics 1B enhanced 3.5 3-1-0 2016B-10:   מירון אהוד
2016B-11:   שרף   יותם
2016B-12:   גולדברג   עומר מיכאל
369,   20119561, 58152035, 50056
203-1-1371 פיסיקה 1א - הנדסת חשמל
Physics 1A for Students of Electrical Engineering
Physics 1A for Students of Electrical Engineering 3.5 3-1-0 2017A-10:   כוגנוב גנדי
2017A-20:   מידן   דגנית
2017A-11:    
2017A-12:    
2017A-13:    
2017A-14:    
2017A-21:    
2017A-22:    
2017A-23:    
2017A-24:    
361,  202,  201,  367,  381,   58152035, 20119811, 20119811, 20119811, 20119811, 50056, 20119811, 20119811, 2031111
203-1-1383 מעבדה בפיסיקה א1 לתלמידי הנדסת חומרים
Physics Labratory A1 for Students of Material Engineering
Physics Labratory A1 for Students of Material Engineering 1.5 0-0-3 2016B-10:   פולמן רון
2016B-20:   פולמן   רון
2016B-30:   פולמן   רון
2016B-40:   פולמן   רון
2016B-50:   פולמן   רון
365,  
203-1-1391 פיסיקה 1ב
Physics 1B
Physics 1B 3.5 3-1-0 2017A-10:   גדלין מיכאל
2017A-11:    
2017A-12:    
2017A-13:    
2017A-14:    
2017A-15:    
364,  373,   20119751, 20119711, 20311341, 20119811, 20311341, 20119811, 20119711, 20119711, 20119811, 20119141, 20119141, 20119141, 20119711, 20119711, 50056, 2031111, 20311341, 20311341, 20311341, 20311341, 20119141, 20119141, 20311341, 50056, 50056, 2031111, 2031111, 50056, 2031111, 50056
203-1-1431 פיסיקה 2 ג'
Physics 2C
Physics 2C 4 3-2-0 2017A-10:   מרדכי שאול
2017A-11:    
2017A-12:    
2017A-13:    
2017A-14:    
2017A-15:    
2017A-16:    
205,  206,  477,  202,   20311331
203-1-1471 פיסיקה 2א
Physics 2A
Physics 2A 3.5 3-1-0 2017A-10:   כוגנוב גנדי
2017A-11:    
2017A-12:    
371,  367,  375,  361,  381,   20311371, 20311371, 20311371, 20119811, 20119811, 201111, 20311371
203-1-1483 מעבדה א2 בפיסיקה לתלמידי הנדסת חומרים
Physics Labratory A2 for Students of Material Engineering
Physics Labratory A2 for Students of Material Engineering 1.5 0-0-3 2016B-10:   ריץ' דניאל
2016B-20:   ריץ'   דניאל
2016B-30:   ריץ'   דניאל
2016B-40:   ריץ'   דניאל
2016B-50:   ריץ'   דניאל
365,   20311383
203-1-1491 פיסיקה 2ב
Physics 2B
Physics 2B 3.5 3-1-0 2017A-10:   גולברייך יפים
2017A-20:   ברמשנקו   בוריס
2017A-11:    
2017A-12:    
2017A-13:    
2017A-21:    
2017A-22:    
2017A-23:    
363,  366,  365,  204,   20311391, 20311391
203-1-1563 מעבדה א1 בפיסיקה לתלמידי הנדסה כימית
Physics Laboratory A1 for Students of Chemical Engineering
Physics Laboratory A1 for Students of Chemical Engineering 1.5 0-0-3 2017A-10:   ריץ' דניאל
2017A-20:   ריץ'   דניאל
2017A-30:   ריץ'   דניאל
2017A-40:   ריץ'   דניאל
2017A-50:   ריץ'   דניאל
2017A-60:   ריץ'   דניאל
363,   20311391
203-1-1593 מעבדה בפיסיקה א1 לתלמידי ביורפואה
Physics Laboratory A1 for Students of Biomedical Engineering
Physics Laboratory A1 for Students of Biomedical Engineering 1.5 0-0-3 2017A-10:   פיינגולד מריו
2017A-20:   פיינגולד   מריו
2017A-30:   פיינגולד   מריו
367,  
203-1-1641 פיסיקה 2ב מתוגבר
Physics 2B reinforcea
Physics 2B reinforcea 4 3-2-0 2017A-10:   ברמשנקו בוריס
2017A-11:    
2017A-12:    
204,  374,  
203-1-1721 פיסיקה 2ב מוגבר
Physics 2B enhanced
Physics 2B enhanced 3.5 3-1-0 2017A-10:   גולברייך יפים
2017A-11:    
2017A-12:    
2017A-13:    
2017A-14:    
2017A-15:    
362,  365,   36211061
203-1-2391 פיסיקה 3א
Physics 3A
Physics 3A 3.5 3-1-0 2017A-10:   כליאורין יעקב
2017A-20:   כליאורין   יעקב
2017A-11:    
2017A-12:    
2017A-13:    
2017A-21:    
2017A-22:    
2017A-23:    
361,  381,  202,  377,   20311471, 20119821, 50051013, 20311471, 201121
203-1-2421 פיסיקה 3ב
Physics 3B
Physics 3B 2.5 2-1-0 2016B-10:   פולמן רון
2016B-11:   אסבן   אופק
2016B-12:   אסבן   אופק
365,  204,  362,   20311721, 20311491, 20311491