נספח ב׳

Biophysics

Requirements

General compulsory courses to be completed in the first year of studies

Semester

course-code course-name course-name points hours group / website / teacher prerequisite comment
203-2-4121 תורת הקוונטים 3 Quantum Theory 3 3.5 3-1-0 2017A-10:   גדלין מיכאל
2017A-11:    
203-2-4171 מכניקה סטטיסטית Statistical Mechanics 3.5 3-1-0 2016B-10:   כהן דורון
2016B-11:   שפירא   דקל
points points 7
total points total points 7

Compulsory courses specific for the research field

Semester

List = (20325121,20325351,20324331,20325291)
course-code course-name course-name points hours group / website / teacher prerequisite comment
203-2-4331 לייזרים, אופטיקה לא לינארית ואולטרא מהירה Lasers, Nonlinear and Ultrafast optics 3 3-0-0 2016B-10:   פרומקר יבגני יוג'ין 20312381 הקורס מיועד גם לתלמידי שנה ג.
203-2-5121 פיסיקה של מצב רך Soft Matter Physics 3 3-0-0 2016B-10:   קריצבסקי אולג
203-2-5291 פיסיקה על גב מעטפה Physics on the Back of the Envelope 3 3-0-0 2016B-10:   ליוברסקי יורי 20313241, 20312261, 20312381 ההרצאה 3 שעות בלבד, יקבע סופית עם המרצה שמעדיף לפצל.
203-2-5351 פיסיקה של תא חי Physics of the Living Cell 3 3-0-0 2017A-10:   פיינגולד מריו 20312161
points points 12
  TBD TBD          
total points total points 19

Other compulsory courses

Semester

course-code course-name course-name points hours group / website / teacher prerequisite comment
203-2-5361 סמינר מסכם Summarizing Seminar 0 0-0-0 2017A-10:   ליוברסקי יורי
900-5-5001 לומדה להכרת החוק והנהלים למניעת הטרדה מינית Educational Software on Getting to Know the Law for the Prevention of Sexual Harassment 0 0-0-0 2017A-10:    
2017A-20:    
2017A-30:    
2017A-40:    
2017A-60:    
2017A-100:    
2017A-110:    
970-5-0002 סדנת הוראה לסגל זוטר Academic teaching Workshop 0 0-0-0 2016A-10:   פרץ רונן
2016A-20:   פרץ   רונן
2016A-30:   פרץ   רונן
2016A-40:   פרץ   רונן
2016A-50:   פרץ   רונן
2016A-60:   פרץ   רונן
2016B-10:   פרץ   רונן
2016B-20:   פרץ   רונן
המפגשים יתקיימו באולם אורן (בנין 26), מלבד מפגש ראשון שיתקיים באולם ברקן (אגף אחורי של בית הסטודנט)
points points 0
total points total points 19