נספח א׳

מגמת פיזיקה ומדעי המוח

Semester 1

course-code course-name course-name points hours group / website / teacher prerequisite comment
153-1-5051 אנגלית מתקדמים ב - טבע והנדסה English Advanced B 2 4-0-0 2017A-10:   יוסטמן ולרי
2017A-20:   גרמן   רונית
2017A-30:   לרר ביתן   סטפני
2017A-40:   זיכר   רחל
2017A-50:   גרמן   רונית
2017A-60:   גרמן   רונית
2017A-70:   זיכר   רחל
2017A-80:   רוט   משה
2017A-90:   לרר ביתן   סטפני
2017A-100:   רוט   משה
2017A-110:   גולד   דוריאן
2017A-120:   דוידסון-שרתוק   מגי
2017A-130:   יוסטמן   ולרי
2017A-990:   אברהם   וילי
201-1-9641 אלגברה לינארית להנדסת חשמל Linear Algebra for Electrical Engineering 6 5-2-0 2017A-10:   און אורי
2017A-20:   ויניקוב   ויקטור
2017A-30:   שטראוס   יוסף
2017A-40:   סולומון   יער
2017A-50:   איידלשטין   נעה
2017A-11:   גפן   שירלי
2017A-12:   טל   יואב
2017A-13:   גפן   שירלי
2017A-21:   טל   יואב
2017A-22:   חלאוי   חזי
2017A-23:   אברמוב   מישל
2017A-31:   חלאוי   חזי
2017A-32:   אברמוב   מישל
2017A-33:   אברמוב   מישל
2017A-41:   מאיר   נדב
2017A-42:   מאיר   נדב
2017A-43:    
2017A-51:   פיקובסקי   אלכסנדר
2017A-52:   פיקובסקי   אלכסנדר
201-1-9811 חדו"א להנדסת חשמל 1 Differential and Integral Calculus 1 for EE 5 4-2-0 2017A-40:   ליידרמן ארקדי
2017A-41:   רפופורט   מרינה
2017A-42:   רפופורט   מרינה
2017A-43:   רפופורט   מרינה
203-1-1141 מבוא לשיטות מתמטיות בפיסיקה Introduction to mathematical methods in Physics 4 3-2-0 2017A-10:   גרוספלד איתן
2017A-11:   דהן   דניאל
2017A-12:   דהן   דניאל
ההרצאה תתקיים בין השעות 8.30-11.30
203-1-1161 מבוא לפיסיקה מודרנית Introduction to modern physics 2 2-0-0 2017A-10:   כהן דורון
203-1-1281 פיסיקה 1 - לתלמידי פיסיקה Physics 1 for Students of Physics 5 3-3-0 2017A-10:   קשת אורי
2017A-11:   יגאל   תומר
2017A-12:   יגאל   תומר
2017A-13:    
299-1-1121 הכרת הספריה Library Orientation 0 0-0-0 2017A-10:    
points points 24
205-1-9011 התא The Cell 2.5 2-0-1 2017A-10:   אייכלר ג'רי
2017A-11:   רוטבלט   ברק
2017A-12:   רוטבלט   ברק
2017A-13:   רוטבלט   ברק
2017A-14:   רוטבלט   ברק
2017A-15:   רוטבלט   ברק
2017A-16:   רוטבלט   ברק
או or
205-1-9811 התא The Cell 2.5 2-1-0 2017A-10:   שגיא אמיר
2017A-11:   רוטבלט   ברק
2017A-12:   רוטבלט   ברק
2017A-13:   רוטבלט   ברק
השיעור יינתן באו' 05 בנ' 26
total points total points 26.5

Semester 2

course-code course-name course-name points hours group / website / teacher prerequisite comment
201-1-9631 חדו"א וקטורי להנדסת חשמל Vector Calculus for EE 5 4-2-0 2017B-10:    
2017B-11:    
2017B-12:    
20119811, 20119241
201-1-9841 משוואות דיפרנציאליות רגילות להנדסת חשמל Ordinary Differential Equations for EE 3.5 3-1-0 2016B-10:   צ'רניבסקי נינה
2016B-20:   צ'רניבסקי   נינה
2016B-30:   לרמן   אירינה
2016B-40:   גורן   אבי
2016B-11:   ביתן   דור
2016B-12:   ביתן   דור
2016B-13:   ביתן   דור
2016B-21:   וילקין   נילי
2016B-22:   וילקין   נילי
2016B-23:   ביתן   דור
2016B-31:   אברמוב   מישל
2016B-32:   אברמוב   מישל
2016B-33:   ביתן   דור
2016B-41:   אברמוב   מישל
2016B-42:   וילקין   נילי
2016B-43:   וילקין   נילי
2016C-10:   לרמן   אירינה
2016C-11:   רפופורט   מרינה
2016C-12:   רפופורט   מרינה
20119641, 20119241, 20119241, 20119241, 20119531, 20119641, 20119811, 20119811, 20119811, 20117011, 20112361, 20119811, 20119811, 20119641
203-1-1171 פרקים בפיסיקה קלאסית Topics in Classical physics 2 2-0-0 2016B-10:   ליוברסקי יורי
203-1-1623 מעבדה א בפיסיקה לתלמידי פיסיקה Physics Laboratory A for Students of Physics 1.5 0-0-3 2016B-10:   פיינגולד מריו
2016B-30:   פיינגולד   מריו
20311281
203-1-2371 פיסיקה 2 - לתלמידי פיסיקה Physics 2 for Students of Physics 5 4-2-0 2016B-10:   גרוספלד איתן
2016B-11:   כהן   שניר
20311281, 20119821, 20119821, 20311141, 20311141, 20311141, 20311141, 20311141, 20311141, 20311141, 20311141, 20311141 שעה אחת תינתן כתרגול עזר על ידי המרצה.
points points 17
total points total points 17

Semester 3

course-code course-name course-name points hours group / website / teacher prerequisite comment
201-1-0131 תורת ההסתברות 1 Probability Theory 1 3.5 3-1-0 2017A-10:   שמוביץ' אלי
2017A-20:   שטראוס   יוסף
2017A-11:   פיקובסקי   אלכסנדר
2017A-12:   פיקובסקי   אלכסנדר
2017A-13:    
2017A-21:   חייטין-חנקין   אלבינה
2017A-22:   חייטין-חנקין   אלבינה
2017A-23:   חייטין-חנקין   אלבינה
2017A-24:    
20119631, 20119541, 20119821, 20119821, 20112371, 20119821
201-1-9541 חדו"א של טורים והתמרות אינטגרליות לתלמידי פיסיקה Calculus of Series and Transforms for Physics Students 5 4-2-0 2016B-10:   פיינטוך אברהם
2016B-11:   ולדימירסקי   אנה
2016B-12:   ולדימירסקי   אנה
20119811, 20119241
203-1-2121 פיסיקה 3 Physics 3 4 3-2-0 2017A-10:   מאיר יגאל
2017A-11:   יאבילברג   קונסטנטין
20312371, 20119821, 20119841, 20119821
203-1-2281 מכניקה אנליטית Analytical Mechanics 4 3-2-0 2017A-10:   מידן דגנית
2017A-11:   יגאל   תומר
20312371, 20119821, 20119821, 20119841, 20119821, 20119821, 20119821, 20119541, 20119631, 20119541, 20119631, 20119541, 20119631, 20119541, 20119631, 20119541, 20119631, 20119541, 20119631, 20119541, 20119631, 20119541, 20119631
points points 16.5
371-1-1671 תכנות הנדסי א' Engineering Programming A 4 3-2-0 2017A-10:   סיקסיק ציון סרג'
2017A-11:    
2017A-12:    
או or
371-1-1681 תכנות להנדסת בנין Programing for Structural Engineering 4 3-2-0 2016B-10:   שקולניק אלכסנדר
2016B-20:   שקולניק   אלכסנדר
2016B-11:   פרידמן   אוריאל
2016B-12:   פרידמן   אוריאל
2016B-13:   פרידמן   אוריאל
2016B-21:   פרידמן   אוריאל
2016B-22:   פרידמן   אוריאל
total points total points 20.5

Semester 4

course-code course-name course-name points hours group / website / teacher prerequisite comment
201-1-0071 יסודות תורת הפונקציות המרוכבות Introduction to Complex Analysis 3.5 3-1-0 2017A-10:   ויניקוב ויקטור
2017A-20:   הירשברג   אילן
2017A-30:   אוחלוב   אלכסנדר
2017A-11:   גולקו   דניס
2017A-12:   גולקו   דניס
2017A-13:   גולקו   דניס
2017A-21:   פורת   מוטקה
2017A-22:   גולקו   דניס
2017A-23:   גולקו   דניס
2017A-24:    
2017A-31:   פורת   מוטקה
2017A-32:   פורת   מוטקה
2017A-33:   פורת   מוטקה
2017A-34:    
20119821, 20119821, 20119821, 20119821, 20119821, 20119631, 20119541
203-1-2291 סמינר על נושאי מחקר במחלקה 1 Seminar on the Fields of Research in the Physics Department 1 .5 0-0-1 2017A-10:   מידן דגנית
203-1-2381 אלקטרודינמיקה 1 Electrodynamics 1 4.5 4-1-0 2016B-10:   ליוברסקי יורי
2016B-11:   שיראקוב   אברי
20312371, 20312281, 20119841, 20119821, 20119821, 20119821
203-1-2551 בטיחות במעבדה Laboratory Safety 0 0-0-0 2016A-10:   ביטון יעקב
2016B-10:   ביטון   יעקב
קורס מקוון.
203-1-2553 מעבדה ב1 בפיסיקה לתלמידי פיסיקה Physics Laboratory B1 for Students of Physics 2 0-0-4 2017A-10:   יונג גז'גוז'
2017A-20:   יונג   גז'גוז'
20311623, 20311623, 20311623, 20311623, 20311623, 20311623, 20311623, 20311623, 20311623, 20311523
203-1-3141 תורת הקוונטים 1 Quantum Theory 1 4 3-2-0 2016B-10:   פיינגולד מריו
2016B-11:   ארואס   גבע
20312281, 20312121
205-1-9161 פיזיולוגיה של בע"ח Animal Physiology 3.5 3-1-0 2017B-10:   טרסיוק אריאל
2017B-11:   קייסר פלטין   מעיין
2017B-12:   קייסר פלטין   מעיין
2017B-13:   קייסר פלטין   מעיין
2017B-14:   ארזי   עדן
2017B-15:   ארזי   עדן
2017B-16:   ארזי   עדן
20519011
points points 18
total points total points 18

Semester 5

course-code course-name course-name points hours group / website / teacher prerequisite comment
203-1-2161 תרמודינמיקה ומכניקה סטטיסטית 1 Thermodynamics and Statistical Mechanics 1 3.5 3-1-0 2017A-10:   קריצבסקי אולג
2017A-11:   בנימין   אלעד
20119821, 20119821, 20119831, 20312371, 20119631, 20119811, 20119811, 20119631
203-1-2292 סמינר על נושאי מחקר במחלקה 2 Seminar on the Fields of Research in the Physics Department 2 .5 0-0-1 2017A-10:   מידן דגנית 20312291 לומדים ב-207 בנין 54.
203-1-2653 מעבדה ב2 בפיסיקה לתלמידי פיסיקה Physics Laboratory B2 for Students of Physics 2 0-0-4 2017A-10:   יונג גז'גוז'
2017A-20:   יונג   גז'גוז'
20312553 מתקיימת ביחד עם מעבדה 2553
203-1-3241 תורת הקוונטים 2 Quantum Theory 2 5 4-2-0 2017A-10:   כהן דורון
2017A-11:   ארואס   גבע
20313141
203-1-3271 סמינר סטודנטים Students Seminar .5 0-0-1 2017A-10:   בן-אברהם ש"י
2017A-20:    
20312381, 20313141
205-1-1671 מבוא לנוירוביולוגיה Introduction to Neurobiology 2 2-0-0 2017A-10:   ליברסאט פרדריק 20519011, 20519161 הקורס יינתן בשפה האנגלית חייב קורס קדם פיזיולוגיה של בעלי חיים
points points 13.5
total points total points 13.5

Semester 6

course-code course-name course-name points hours group / website / teacher prerequisite comment
203-1-2261 תרמודינמיקה ומכניקה סטטיסטית 2 Thermodynamics and Statistical Mechanics 2 3.5 3-1-0 2016B-10:   קריצבסקי אולג
2016B-11:   דוידוביץ   דותן
20312161
203-1-3161 בטיחות במעבדה ג' Laboratory Safety 0 0-0-0 2017A-10:   ביטון יעקב 20312653
203-1-3163 מעבדה ג1 לניסויים מתקדמים בפיסיקה Physics Laboratory C1 for Advanced Physics Experiments 4 0-0-8 2017A-10:   פרומקר יבגני יוג'ין 20312281, 20312553, 20312121, 20313141, 20313141, 20313141, 20312653, 20312653, 20312653, 20312653, 20312653, 20312653, 20312653
205-1-7924 מבוא לרשתות נוירונים Introduction to neural networks 2 2-0-0 2017B-10:   רייכנטל אדם
points points 9.5
total points total points 9.5

קורסים להשלמת נק״ז חובה

course-code course-name course-name points hours group / website / teacher prerequisite comment
101-1-0014 מבוא לרשתות נוירונים Introduction to Neural Networks 2 2-0-0 2015B-10:   שגב רונן 20519161
101-1-0057 פסיכולוגיה קוגנטיבית Cognitive Psychology 4 3-1-0 2017A-10:   כרמל אייל
2017A-20:   גולדמן   רונית
2017A-11:    
2017A-12:    
2017A-13:    
2017A-14:    
2017A-15:    
2017A-16:    
2017A-17:    
2017A-18:    
2017A-21:   נמדר   גל
101179, 101189 קורס חובה סמסטריאלי לשנה ב' לקורס זה מתלווה תרגיל אותו יש לקחת במקביל. קורס קדם: מבוא לפסיכולוגיה.
191-1-0015 נוירואנטומיה תפקודית - א Functional Neuroanatomy - A 2 2-0-0 2017A-10:   אבידן גליה
191-1-0025 נוירואנטומיה תפקודית - ב Functional Neuroanatomy - B 2 2-0-0 2016B-10:   אבידן גליה 191115
197-1-0054 המוח -120 שנות מחקר The Brain - 120 Years of Research 2 2-0-0 2017A-10:   אמיתי יעל
205-1-7161 תעלות יונים ומחלות Channelopathies 3 3-0-0 2017B-10:   זילברברג נעם
205-1-7911 נוירופיזיולוגיה של מערכות סנסורימוטוריות Sensorimotor Neurophysiology 2 2-0-0 2017B-10:   עזוז רוני 20511671 קורס קדם נוירוביולוגיה
205-1-7913 פסיכופרמקולגיה Psychopharmacology 2.5 2-1-0 2017B-10:   צנגן אברהם
2017B-11:   אבנית   אמיר
2017B-12:   צנגן   אברהם
2017B-13:   אבנית   אמיר
2017B-14:   בוקובזה   ליהי
20519161
411-1-3061 מבוא לתהליכים אקראיים Introduction to Stochastic Processes 3.5 3-1-0 2017A-10:   שמיר מעוז
2017A-11:   דהרן   נדיב
201171, 20119531, 2011131, 20119841
411-1-3616 פיזיולוגיה הומנית ב' Human Physiology B 4.5 4-0-1 2017B-10:   גולומב דוד
2017B-11:   גולומב   דוד
2017B-12:   גולומב   דוד
41113606
470-2-8008 רשתות נוירונים: זכרון, למידה וקידוד עצבי Neural Networks: Memory, Learning and Neural Coding 3 3-0-0 2016B-10:   שמיר מעוז רצוי מאד (לא הכרחי) רקע בחשבון אינפיניטסימלי, הסתברות, אלגברה ליניארית, מבוא למכניקה סטטיסטית או תרמודינמיקה
470-2-8273 מודלים של נוירונים ורשתות Models of Neurons and Networks 3 0-0-0 2017A-10:   גולומב דוד
points points 33.5
total points total points 33.5