נספח א׳

מתמטיקה ופיזיקה

Semester 1

course-code course-name course-name points hours group / website / teacher prerequisite comment
201-1-0011 חשבון אינפיניטסימלי 1 Infinitesimal Calculus 1 6 5-2-0 2017A-10:   הירשברג אילן
2017A-11:   ורניק   אלכסנדר
2017A-12:   ורניק   אלכסנדר
201-1-7011 אלגברה 1 Algebra 1 5 4-2-0 2017A-10:   סייג איתן שמעון
2017A-20:   סייג   איתן שמעון
2017A-30:   טיומקין   איליה
2017A-11:   צפמן   מיכאל
2017A-12:   צפמן   מיכאל
2017A-13:   חסנוב   אולג
2017A-21:   שכטר   שי
2017A-22:   שכטר   שי
2017A-23:    
2017A-31:    
2017A-32:    
2017A-33:    
203-1-1141 מבוא לשיטות מתמטיות בפיסיקה Introduction to mathematical methods in Physics 4 3-2-0 2017A-10:   גרוספלד איתן
2017A-11:   דהן   דניאל
2017A-12:   דהן   דניאל
ההרצאה תתקיים בין השעות 8.30-11.30
203-1-1161 מבוא לפיסיקה מודרנית Introduction to modern physics 2 2-0-0 2017A-10:   כהן דורון
203-1-1281 פיסיקה 1 - לתלמידי פיסיקה Physics 1 for Students of Physics 5 3-3-0 2017A-10:   קשת אורי
2017A-11:   יגאל   תומר
2017A-12:   יגאל   תומר
2017A-13:    
points points 22
total points total points 22

Semester 2

course-code course-name course-name points hours group / website / teacher prerequisite comment
153-1-5051 אנגלית מתקדמים ב - טבע והנדסה English Advanced B 2 4-0-0 2017A-10:   יוסטמן ולרי
2017A-20:   גרמן   רונית
2017A-30:   לרר ביתן   סטפני
2017A-40:   זיכר   רחל
2017A-50:   גרמן   רונית
2017A-60:   גרמן   רונית
2017A-70:   זיכר   רחל
2017A-80:   רוט   משה
2017A-90:   לרר ביתן   סטפני
2017A-100:   רוט   משה
2017A-110:   גולד   דוריאן
2017A-120:   דוידסון-שרתוק   מגי
2017A-130:   יוסטמן   ולרי
2017A-990:   אברהם   וילי
201-1-0021 חשבון אינפיניטסימלי 2 Infintiesimal Calculus 2 6 5-2-0 2017A-90:   שקופ אהובה
2017A-99:   ורניק   אלכסנדר
201111
201-1-7021 אלגברה 2 Algebra 2 5 4-2-0 2017A-90:   ליפיאנסקי רובים
2017A-99:   אברמוב   מישל
20117011
203-1-1623 מעבדה א בפיסיקה לתלמידי פיסיקה Physics Laboratory A for Students of Physics 1.5 0-0-3 2016B-10:   פיינגולד מריו
2016B-30:   פיינגולד   מריו
20311281
203-1-2371 פיסיקה 2 - לתלמידי פיסיקה Physics 2 for Students of Physics 5 4-2-0 2016B-10:   גרוספלד איתן
2016B-11:   כהן   שניר
20311281, 20119821, 20119821, 20311141, 20311141, 20311141, 20311141, 20311141, 20311141, 20311141, 20311141, 20311141 שעה אחת תינתן כתרגול עזר על ידי המרצה.
points points 19.5
total points total points 19.5

Semester 3

course-code course-name course-name points hours group / website / teacher prerequisite comment
201-1-0031 חשבון אינפיניטסימלי 3 Infinitesimal Calculus 3 6 5-2-0 2017A-10:   און אורי
2017A-11:   יחזקאלי   יונתן
20117021, 201121
201-1-0061 משוואות דיפרנציאליות רגילות Ordinary Differential Equations 5 4-2-0 2017A-10:   ויניקוב ויקטור
2017A-11:   יחזקאלי   יונתן
20117021, 201121
201-1-8001 הסתברות Probability 5 4-2-0 2017A-10:   ידין אריאל
2017A-90:   ספיר   לובה
2017A-11:   פרל   עידן
2017A-12:   פרל   עידן
2017A-99:   אלימלך   דור
201121
203-1-2121 פיסיקה 3 Physics 3 4 3-2-0 2017A-10:   מאיר יגאל
2017A-11:   יאבילברג   קונסטנטין
20312371, 20119821, 20119841, 20119821
203-1-2281 מכניקה אנליטית Analytical Mechanics 4 3-2-0 2017A-10:   מידן דגנית
2017A-11:   יגאל   תומר
20312371, 20119821, 20119821, 20119841, 20119821, 20119821, 20119821, 20119541, 20119631, 20119541, 20119631, 20119541, 20119631, 20119541, 20119631, 20119541, 20119631, 20119541, 20119631, 20119541, 20119631, 20119541, 20119631
points points 24
total points total points 24

Semester 4

course-code course-name course-name points hours group / website / teacher prerequisite comment
201-1-0091 מבוא לטופולוגיה Introduction to Topology 4 4-0-0 2016B-10:   קרנר דמיטרי 20117021, 201121
201-1-0231 אנליזת פורייה Fourier Analysis 4 4-0-0 2016A-10:   סייג איתן שמעון 201121, 20117021
201-1-0251 תורת הפונקציות המרוכבות Theory of Functions of a Complex Variable 4 4-0-0 2016B-10:   גורביץ נדז'דה 201121
203-1-2381 אלקטרודינמיקה 1 Electrodynamics 1 4.5 4-1-0 2016B-10:   ליוברסקי יורי
2016B-11:   שיראקוב   אברי
20312371, 20312281, 20119841, 20119821, 20119821, 20119821
203-1-2553 מעבדה ב1 בפיסיקה לתלמידי פיסיקה Physics Laboratory B1 for Students of Physics 2 0-0-4 2017A-10:   יונג גז'גוז'
2017A-20:   יונג   גז'גוז'
20311623, 20311623, 20311623, 20311623, 20311623, 20311623, 20311623, 20311623, 20311623, 20311523
203-1-3141 תורת הקוונטים 1 Quantum Theory 1 4 3-2-0 2016B-10:   פיינגולד מריו
2016B-11:   ארואס   גבע
20312281, 20312121
points points 22.5
total points total points 22.5

Semester 5

course-code course-name course-name points hours group / website / teacher prerequisite comment
201-1-7031 מבנים אלגבריים Algebraic Structures 4.5 4-1-0 2017A-10:   דן-כהן ישי
2017A-90:   שקופ   אהובה
2017A-11:   גולקו   דניס
2017A-12:   גולקו   דניס
2017A-99:   אברמוב   מישל
20117021
203-1-2161 תרמודינמיקה ומכניקה סטטיסטית 1 Thermodynamics and Statistical Mechanics 1 3.5 3-1-0 2017A-10:   קריצבסקי אולג
2017A-11:   בנימין   אלעד
20119821, 20119821, 20119831, 20312371, 20119631, 20119811, 20119811, 20119631
203-1-3241 תורת הקוונטים 2 Quantum Theory 2 5 4-2-0 2017A-10:   כהן דורון
2017A-11:   ארואס   גבע
20313141
points points 13
total points total points 13

Semester 6

course-code course-name course-name points hours group / website / teacher prerequisite comment
203-1-2261 תרמודינמיקה ומכניקה סטטיסטית 2 Thermodynamics and Statistical Mechanics 2 3.5 3-1-0 2016B-10:   קריצבסקי אולג
2016B-11:   דוידוביץ   דותן
20312161
203-1-2291 סמינר על נושאי מחקר במחלקה 1 Seminar on the Fields of Research in the Physics Department 1 .5 0-0-1 2017A-10:   מידן דגנית
203-1-2653 מעבדה ב2 בפיסיקה לתלמידי פיסיקה Physics Laboratory B2 for Students of Physics 2 0-0-4 2017A-10:   יונג גז'גוז'
2017A-20:   יונג   גז'גוז'
20312553 מתקיימת ביחד עם מעבדה 2553
points points 6
total points total points 6