[]  יום פתוח לתארים מתקדמים יתקיים ב??? בשעה 12:30 בחדר 207 בניין 54.
אנו משדרגים את הכניסה לאתר הפיסיקה (פילוח לפי אוכלוסיות). הכתובת של דף הסטודנטים היא
http://in.bgu.ac.il/en/natural_science/physics/Pages/Students.aspx