מכניקה

שימור תנע קווי

IMG_0873

נפילה אנכית של מספר כדורים צמודים בעלי מסות וגדלים שונים, בעקבות ההתנגשות בקרקע מעביר הכדור התחתון את התנע לכדורים הקטנים, בשל יחס המסות, הכדורים הקטנים מקבלים מהירות גבוהה ונזרקים כלפי מעלה.