אופטיקה

טבעות ניוטון

20170126_112639

פני שטח כמורים של עדשה גורמים לתנאי התאבכות בונה שונה עבור כל רדיוס של העדשה. ההתאבכות גורמת להתקפות צבעים שונים כתלות ברדיוס

קיטוב

clip_image00221-150x150

נתבונן דרך שני מקטבים. עוצמת האור משתנה לפי הזוית שבין המקטבים.

התאבכות ועקיפה

clip_image002

מעבירים קרן לייזר דרך סדק משתנה, ומקבלים על מסך תמונת התאבכות.

ספקטרום – שפופרות גזים

clip_image00216

העברת מתח גבוה בשפופרת גז גורמת לעירור הגז ולפליטת אור. ע"י משקפיים סריגיים ניתן לראות את ספקטרום הפליטה של כל גז.