אופטיקה

טבעות ניוטון

20170126_112639

פני שטח כמורים של עדשה גורמים לתנאי התאבכות בונה שונה עבור כל רדיוס של העדשה. ההתאבכות גורמת להתקפות צבעים שונים כתלות ברדיוס

קיטוב

נתבונן דרך שני מקטבים. עוצמת האור משתנה לפי הזוית שבין המקטבים.

התאבכות ועקיפה

clip_image002

מעבירים קרן לייזר דרך סדק משתנה, ומקבלים על מסך תמונת התאבכות.

ספקטרום – שפופרות גזים

clip_image00216

העברת מתח גבוה בשפופרת גז גורמת לעירור הגז ולפליטת אור. ע"י משקפיים סריגיים ניתן לראות את ספקטרום הפליטה של כל גז.