המעבדה להדגמות בפיסיקה

מטרת המעבדה

מטרתה  של מעבדת הדגמות היא לאפשר לסטודנטים להחשף לניסויים אשר ממחישים עקרונות פיזיקליים הנלמדים בכיתה. ההדגמות הניתנות ע"י המעבדה מתארות תופעות פזיקליות שונות באופן איכותי ולא כמותי בכדי שיהיה ניתן להמחיש בקלות את התופעה.

המעבדה נותנת שירות לקורסים השונים שניתנים ע"י המחלקה לפיזיקה ובתנאי שקיימות הדגמות לקורס.

 

Tel: 972 – 8 6479279 Building: 26/101

 

     
Previous Image
Next Image

info heading

info content