מדרכה נעה

נשתמש בקשר שבין מהירות, דרך וזמן בתנועה במהירות קבועה: x=vt
נסמן את אורך הדרך בd, וכך נחשב את המהירויות של שמעון ושאול:
v_{Shimon} = \frac{d}{150 s} \\ v_{Shaul} = \frac{d}{70 s}
מהירותה של מרים היא סכום המהירויות של שמעון ושאול:
v_{Miriam} = v_{Shimon} + v_{Shaul} = \frac{d}{150s} +\frac{d}{70 s}
ולכן הזמן שיקח לה הוא:
t= \frac{d}{v_{Miriam}} = \frac{d}{\frac{d}{150s} +\frac{d}{70 s}} = \frac{150s\cdot 70s}{150s+70s} = 47.727\overline{27}