קינמטיקה

את/ה זורק/ת כדור במהירות 25.3 \frac{m}{s} בזוית של 42 מעלות מעל האופק, ישר לעבר קיר, כמתואר באיור.
הקיר נמצא במרחק 21.8 m מנקודת הזריקה.
  1. כמה זמן נמצא הכדור באוויר בטרם הוא פוגע בקיר?
  2. כמה גבוה מעל נקודת הזריקה יפגע הכדור בקיר?
  3. מהו וקטור מהירות הכדור ברגע הפגיעה בקיר?
  4. האם הכדור עבר את נקודת שיא הגובה ברגע הפגיעה?

Figure