חץ ומטרה

קשת יורה חץ לעבר תפוח במרחק ידוע ובגובה ידוע.
באיזו זוית עליו לכוון את הקשת אם ברגע הירייה התפוח החל בנפילה חופשית