קינמטיקה

כדור נזרק אנכית במהירות v0כלפי מעלה, מגג של בניין בגובה [ h [m. לאחר כ- 2 [sec] מפילים מהגג כדור נוסף. שני הכדורים מגיעים בו זמנית לקרקע.
א. אם ידוע כי [ v0 = 13 [m/sec מהו גובה הבניין ?
ב. מהו הערך המקסימלי של v0 שעבורו יכולים שני הכדורים להגיע יחד ? (ערך זה אינו תלוי ב- h)
ג. מהו הערך המינימלי של v0 שעבורו יכולים שני הכדורים להגיע יחד ?