קינמטיקה

סטודנט (ר', שם בדוי) קם בבוקר ויוצא לתירגול בפיסיקה בשעה 7:45 (שאלה תיאורטית בלבד). המרחק מביתו לכיתה הוא 1200 [m]. בתחילת דרכו צועד הסטודנט העייף במהירות קבועה של 1 [m/sec]. לאחר 500 [m] מבין ר' כי הוא עומד לאחר ומאיץ בתאוצה קבועה במשך כ- 20 שניות למהירות גבוהה יותר. בהנחה כי ר' ממשיך ללכת באותה מהירות (לאחר שהאיץ) עד לכיתה ומגיע בדיוק בשעה 8:00:
א. מה הייתה התאוצה בה נאלץ ר' להאיץ ?
ב. מה הייתה מהירותו לאחר שהאיץ ?
ג. בהתחשב בנסיבות, הערך/י מתי הלך ר' לישון בלילה לפני.