קינמטיקה 

חלקיק מוגבל לנוע על מעגל ברדיוס R.
נתון שגודל המהירות של החלקיק x(t)

א. למה צריך להיות הקבוע A  פורפורציוני, ע"מ שזהמן המחזור של התנועה יהיה קבוע?

הערה: - אין  קשר בין סעיף א' לסעיף ב'.

ב. כעת נתון ש A קבוע, כלומר לא תלוי בזמן.
מצאו את משוואת המיקום והתאוצה של החלקיק, כמו כן ידוע שהחלקיק החל את תנועתו מרום המעגל, כלומר משיא הגובה.