חץ ומטרה

קשת, יורה חץ לעבר,  תפוח אשר נמצא במרחק אופקי R, ובגובה ידוע R.
באיזו זוית עליו לכוון את הקשת אם ברגע הירייה התפוח החל בנפילה חופשית