תנועה של טיל

תנועת טיל צפונה, מתוארת באמצאות תאוצתו, עפ"י הנוסחא הבאה:
R

א. מצא/י את המהירות והתאוצה של הטיל כפונקציה של הזמן, כאשר ידוע שבזמן R מהירות הטיל היתה:
R, ומיקומו היה: R.

ב. מצא/י מהירות ממוצעת במהלך פרק הזמן R .
ג. מצא/י תאוצה ממוצעת במהלך פרק הזמן: R.
ד. מצא/י תאוצה רגעית בזמן R.