נתון וקטור המהירות של גוף:   

    נתון מיקום הגוף ב t=0 :.

                א.   חשבו את וקטור המיקום כפונקציה של הזמן: .

ב.       חשבו את התאוצה.

ג.        חשבו את רכיב התאוצה המקביל למהירות בשנייה הראשונה.

ד.       חשבו את רכיב התאוצה המאונך למהירות בשנייה הראשונה.