1.      מנוע של סירה שמהירותה ההתחלתית vi מפסיק לפעול. כוח הגרירה של המים גורם לסירה לנוע בתאוצה שנתונה ע"י a= -bv .

א.       מצאו ביטוי לזמן הדרוש לסירה להגיעה למהירות vf.

ב.       נתון : מהירות התחלתית 32km/hr מהירות סופית 8.3km/hr;  b=6sec-1. חשבו את הזמן שלקח לסירה להגיע למהירות הסופית.