1.      על גוף שמסתו 1 ק"ג פועל כוח , מהירותו ההתחלתית   ומיקומו ההתחלתי בראשית הצירים .

       א. מצא/י את מיקומו ומהירותו של הגוף בכל זמן t.

       ב. האם הגוף חוצה את ציר x במהלך התנועה?