מטבע מונח על דסקה המסתובבת במהירות זוויתית קבועה w. מרחק המטבע מציר הסיבוב הוא r ומקדם החיכוך הסטטי בין המטבע לדיסקה הוא ms. מהי המהירות הזוויתית המקסימאלית בה ניתן לסובב את הדיסקה מבלי שהמטבע יזוז ממקומו?