ספינה מפליגה דרומה במהירות  קמ"ש. ספינה שניה מפליגה דרום-מזרחה במהירות 30 קמ"ש. מהי מהירות (גודל וכיוון) של הספינה השניה מנקודת מבט של צופה הנמצא על הספינה הראשונה?