קינמטיקה

גוף נע על פי הנתון
a = (4-t^2,0,0),v(0) = (10,2,0),r(0) = (5,0,0)
א)מצא את מיקום הגוף כפונקציה של זמן
ב)מצא את המהירות המקסימלית ואת הזמן שבו היא מתקבלת