תנועה יחסית

נהר זורם בזווית  x(t) מעל ציר x מהירות הזרימה x(t) רוחב הנהר d, סירה שטה מצד ימין לשמאל לפי החץ האדום נתון שהמרחק שהסירה עוברת בציר y הוא L

מצאו את כיוון מהירות הסירה ביחס לנהר אם נתונה מהירות הסירה x(t)