תנועה יחסית

מקרונית באורך x(t) העולה במהירות x(t) במעלה מישור משופע כבציור
זורקים כדור במהירות x(t) בכיוון אנך למישור המשופע.
מצא את גודלה המקסימלי של x(t) כך שהכדור יפול חזרה בתוך הקרונית
נתונה תאוצת הכובד x(t)
Z