תנועה יחסית

שלג יורד בכיוון אנכי במהירות x(t).
נהג נוסע במהירות x(t) בכיוון אופקי,
 חשבו באיזו זווית יראה הנהג את השלג הנופל.