קינמטיקה 

כדור נזרק מהראשית במהירות x(t)  בזווית x(t) מעל ציר x ,  צופה מודד את המרחק שהכדור פגע בקרקע.
הצופה מדד מרחק d מהראשית. מצאו את x(t) .
 מהו x(t) עבורו d מקסימלי?
כמה פתרונות יש עבור  x(t) ?
מצאו את משוואת המסלול של הכדור  x(t)
 
נתון תאוצת הכובד g כלפי מטה.