בליסטיקה עם גרר

נתון תותח הנמצא בקצה צוק בגובה 200 m יורה אופקית פגז במשקל של 1 kg, במהירות לוע של 635 m/s.
א) מה הטווח של התותח בהנחה שאין גרר?
ב) חשב/י את הטווח בהנחה שהפגז נורה דרך האוויר (הנחה סבירה...) המפעיל כוח גרר לפי הנוסחה \vec{F}_d=-b\vec{v}  , כאשר b=0.2\frac{kg}{sec} .
מה השגיאה בחישוב הטווח
    בהנחת סעיף א'? (יש לפתור נומרית)
נוסחת עזר: \int_U^U \frac{dU}{a+bU} = \frac{1}{b}ln(\frac{a+bU_f}{a+bU_0}) 
ג) באופן איכותי, כאשר קיים גרר, באיזה מקרה הטווח יהיה גבוהה יותר, בזווית של 35° או 55°?