נפילה חופשית

כדור מושלך מבנין בגובה h הזמן שלוקח לכדור לעבור את המחצית השניה של הבנין הוא 3 שניות.
מה גובה הבנין?
נתון  R  כלפי מטה.