זריקה אנכית

אבן נזרקת אנכית כלפי מעלה. בדרכה מעלה היא עוברת את הנקודה במהירות , ואת הנקודה הנמצאת מטרים גבוה יותר במהירות .
א. מהי המהירות ?
ב. מהו המרחק בין הנקודה בה גובה האבן מקסימלי לבין הנקודה ?