תנועה במהירות קבועה

באתר סקי רכבל מעלה את הגולשים לפסגת ההר. הרכבל עשוי קרוניות זהות בעלות אורך התלויות באמצעיתן על כבל הנע במהירות קבועה .
בקטע מסויים ברכבל שאורכו , עוברות הקרוניות לכבל איטי יותר שמהירותו .
* שימו לב כי גודל הקרונית סופי אך חיבור הקרונית לכבל נקודתי.
א. האם מרחק בין שתי קרוניות נשאר קבוע לפני ואחרי מעבר שתי הקרוניות את קטע ?
ב. הבע/י באמצעות נתוני השאלה את המרחק המינימלי  בין שתי קרוניות עבורו לא תתרחש התנגשות. הנח/י כי והסבר/י מדוע צריך להניח את זה.
ג. מה קורה למרחק בגבול ? הסבר/י.