תנועה מעגלית 

אטום המימן מורכב מפרוטון סטטי ואלקטרון שמקיף אותו במהירות גבוהה. מודל בור מתאר את תנועת האלקטרון סביב הפרוטון באופן אנלוגי לתנועת הירח סביב כדוה"א - כאשר את כח הכבידה מחליף הכח האלקטרוסטטי:
m_1=10 kg ,\alpha=37^\circ
כאשר:
m_1=10 kg ,\alpha=37^\circ

m_1=10 kg ,\alpha=37^\circ
לפי מודל האטום של בור המהירות ורדיוס הסיבוב ברמת היסוד קשורים ע"י המשוואה:
m_1=10 kg ,\alpha=37^\circ
כאשר
m_1=10 kg ,\alpha=37^\circ
m_1=10 kg ,\alpha=37^\circ
א. חשבו את רדיוס הסיבוב של האלקטרון.
ב. חשבו מה היה רדיוס הסיבוב אם במקום הכח האלקטרוסטטי היה כח הכבידה אחראי על תנועת האלקטרון
.השוו את הרדיוס לגודלה של מערכת השמש.
השתמשו בקבועים:
m_1=10 kg ,\alpha=37^\circ
m_1=10 kg ,\alpha=37^\circ