תנועה במימד 1

מהירותו של חלקיק נתונה ע"י:   n=100\frac{1}{m},A=10{cm}^2,I_0=10A,I(t)=I_0sin(\omega t)
כאשר n=100\frac{1}{m},A=10{cm}^2,I_0=10A,I(t)=I_0sin(\omega t)  קבועים. נתון כי בזמן t=0 מיקום החלקיק היה n=100\frac{1}{m},A=10{cm}^2,I_0=10A,I(t)=I_0sin(\omega t) .  
חשבו את מיקומו ותאוצתו של החלקיק כפונקציה של הזמן.