חלקיק נע על מעגל

חלקיק נע על מעגל ברדיוס 3m. בזמן t=0 החלקיק חולף דרך נקודה (5,4) ביחס לראשית הצירים O. נתון כי מרכז המעגל נמצא ב-(5,7), המהירות הזוויתית היאמצא/י:

  1. וקטור מיקום של החלקיק בכל זמן.
  2. וקטור מהירות של החלקיק בכל זמן.
  3. וקטור תאוצה של החלקיק בכל זמן.
  4. המהירות הממוצעת באינטרוול זמן 5תחום הזויות בו נע וקטור המקום.
  5. תחום הגדלים בו נמצא וקטור המקום.