זרימה

נהר זורם צפונה במהירות Vr. בגדה המערבית נמצא אדם המשיט סירה לרוחב הנהר, במהירות Vb יחסית לנהר. האדם מעוניין להגיע אל הגדה הנגדית בדיוק מזרחית לנקודת מוצאו. נתון כי רוחב הנהר d.
  1. באיזה כיוון הוא יהיה חייב להשיט את הסירה?
  2. מה מהירות הסירה יחסית לאדמה?
  3. כמה זמן תארך דרכו?