תנועה במעגל

חלקיק נע במעגל בעל רדיוס R בתאוצה משיקית קבועה a_t ובלי מהירות התחלתית. מצאו את גודל התאוצה הנורמלית
א) כפונקציה של הזמן.
ב) כפונקציה של זווית הסיבוב.