קינמטיקה

פגז נורה במישור משופע במהירות לוע של 100 מטר לשנייה (ראה ציור). איפה יפול הפגז ?

                                                            \phi = 17^ \circ     
                                                            \alpha = 20^ \circ