קינמטיקה

ממטוס הטס אופקית במהירות 360 ק"מ לשעה ובגובה 980 מטר מוטלת פצצה לעבר רכב הנע לכיוון המטוס במהירות 90 ק"מ לשעה.
מה צריך להיות המרחק האופקי בניהם ברגע הטלת הפצצה על מנת להשיג פגיעה.