קינמטיקה

גוף נזרק המהירות של 30 מטר לשניה בזווית של 57 מעלות מעל האופק.
א. היכן ימצא הגוף לאחר 5 שניות.
ב.לאחר כמה זמן יגיע לשיא הגובה ? מהו שיא הגובה.
ג. לאחר כמה זמן יגיע חזרה לגובה ההתחלתי.
ד. מהו טווח הזריקה ?