תנועה במימד אחד

נתון הגרף הבא:

א. תארו במילים את תנועת הגוף.
ב. כתבו את משוואת המהירות וההעתק של הגוף בכל קטע וקטע.
ג. חשבו, מהו מהמרחק שעבר הגוף בכל התנועה. (נתון שבזמן t=0, הגוף היה ב- x=0).