אנליזת מימדים:

1. זמן המחזור של מטוטלת פשוטה נתונה ע"י הנוסחא הבאה: R.
כאשר, R זהו אורך המטוטלת, R היא תאוצת הכבידה הנתונה ע"י היחידות: R.
 בדוק/י האם הטענה נכונה מבחינת יחידות!