אנליזת מימדים:

1. רדיוס מעגל מתואר ע"י צלעות משולש a,b,c, כאשר: R

R. בדוק.י האם הטענה נכונה מבחינת יחידות!