שיוויון מימדים

אלו מבין המשוואות הבאות נכונות מבחינת מימדים:

א.R.

ב. R, כאשר R .